Umesto da petao najavi početak dana, pucnji su označili kraj: Godišnjica masakra u Velikoj Ivanči

Umesto da petao najavi početak dana, pucnji su označili kraj: Godišnjica masakra u Velikoj Ivanči

09.04.2021. 06:36h
*

Ranom zorom 9. marta 2013. godine, Bogdanović je uzeo pištolj u ruke

Osam godina nakon najvećeg masakra u Srbiji, Velika Ivanča je prazna a groblje puno. Tog 9. aprila Ljubiša Bogdanović zauvek je ugasio tri porodice, pet je zavio u crno, a vreme u selu je stalo.

Ranom zorom 9. marta 2013. godine, Bogdanović je uzeo pištolj u ruke i prvo je ubio svog sina Branka (42) i majku Dobrilu (83).

Umesto da zvuk petlova označi novi dan, zvuk metkova označio je kraj...

Nakon svirepog ubistva porodice krenuo je iz...