Hrvati više neće primati srpske diplome po automatizmu: Tumače ovih 5 faktora - Biznis Telegraf.rs

Hrvati više neće primati srpske diplome po automatizmu: Tumače ovih 5 faktora - Biznis Telegraf.rs

23.02.2021. 15:04h
*

Odluka se neće primenjivati retroaktivno

Diplome stečene na fakultetima Srbije i BiH u Hrvatskoj više neće biti priznavane po automatizmu, već će biti podvrgnute preispitivanju.

Tumačenjem Zakona o priznavanju fakutetiskih diploma stečenih u inostranstvu, u zemljama koje nisu članice Evropske unije, preispitivaće ih Agencija za nauku i obrazovanje.

Telegraf Biznis pisao je prošle godine o zapošljavanju naših sezonaca u Hrvatskoj i šta mogu da očekuju. Međutim, ta slika se menja.

U Hrvatskoj, piše...