59. Bijenale umetnosti u Veneciji nosi misteriozni naziv - Mleko od snova

59. Bijenale umetnosti u Veneciji nosi misteriozni naziv - Mleko od snova

11.06.2021. 08:16h
*

"Kako se definicija ljudskog menja? Šta čini život, i šta razlikuje životinje, biljke, ljude i ne-ljude? Koja je naša odgovornost prema planeti, drugim ljudima, i drugim organizmima sa kojima živimo? I kakav bi bio život na Zemlji bez nas?"

Bijenale umetnosti u Veneciji 2022. godine biće održano pod naslovom “Mleko od snova” (The Milk of Dreams), koji je umetnička direktorka Ćećilija Alemani pozajmila od nadrealističke meksičke slikarke i književnice Leonore Karington (1917- 2011), inspirisana aktuelnim stanjem čovečanstva i potrebom za njegovim preispitivanjem.

* Teme