4 industrije u kojima dominiraju žene: Čine čak 90% među medicinskim osobljem - Biznis Telegraf.rs

4 industrije u kojima dominiraju žene: Čine čak 90% među medicinskim osobljem - Biznis Telegraf.rs

04.03.2021. 13:19h
*

Pripadnice lepšeg pola polako, ali sigurno zarađuju "muške plate"

Žene u poslednje vreme, što je pomalo iznenađujuće, preuzimaju poslove koji su ranije bili rezervisani za muškarce. Obavljaju ih na istom nivou ili čak bolje, što je praćeno i višim platama.

Najnoviji trendovi sugerišu da žene prelaze sa slabije plaćenih poslova, u kojima je "ležao" veći deo ženske radne snage, na više pozicije vezane za finansije, zakonodavstvo, liderstvo.

Ustvari, žene su prema statistici kompetentnije da budu vođe, ali...