MOLITVA KOJA TERA LOŠE MISLI: Izgovarajte ove reči oca Tadeja i naći ćete dugo traženi spokoj duha!

MOLITVA KOJA TERA LOŠE MISLI: Izgovarajte ove reči oca Tadeja i naći ćete dugo traženi spokoj duha!

07.04.2021. 15:54h
*

"Slab sam, nemoj me prezreti, Gospode, jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu..."

Otac Tadej Vitovnički upokojio se 2003. godine, ali je njegov trag u razvoju duhovnosti srpskog naroda ostao neprocenjiv.

O ocu Tadeju ćemo verovatno imati još prilike da govorimo, mnogi ga po njegovoj krotkosti i smirenosti porede sa patrijarhom Pavlom, a oni koji su imali čast da ga poznaju govorili su i da je bio prozorljiv, odnosno, da je "video" neke stvari koje se "običnim" vidom ne mogu spoznati.

Tadej je imao...