ZABRANJENO KUPANJE U HRVATSKOJ! Na najpopularnijoj destinaciji postoji OPASNOST, oglasio se Zavod za javno zdravlje

ZABRANJENO KUPANJE U HRVATSKOJ! Na najpopularnijoj destinaciji postoji OPASNOST, oglasio se Zavod za javno zdravlje

10.06.2021. 16:14h
*

Na plaži Stara Mokošica u Dubrovniku došlo je do kratkotrajnog zagađenja mora fekalnog porekla.

Prema obaveštenju Zavoda za javno zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije od 10. juna 2021. godine, tokom drugog ispitivanja kvaliteta mora prema Programu utvrđivanja kvaliteta mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije 2021. godine, utvrđeno je da rezultati analize mora Mokošica u Dubrovniku, uzorkovani 9. juna 2021. godine, premašuju granične vrednosti za mikrobiološki indikator Escherichia coli.