Za subvencije u 2021. godini 119,99 milijardi dinara: Najveći deo ide poljoprivredi

Za subvencije u 2021. godini 119,99 milijardi dinara: Najveći deo ide poljoprivredi

21.11.2020. 18:25h
*

Rashodi za subvencije u 2021. godini učestvuju sa 7,92 odsto u ukupnim rashodima i izdacima budžeta.

Za subvencije u 2021. godini planirano je ukupno 119,99 milijardi dinara, najviše u poljoprovedi, predviđeno je Predlogom budžeta za 2021. godinu koji je u skupštinskoj proceduri.

Subvencije su najvećim delom planirane za poljoprivredu, privredu, puteve, železnicu, subvencije u oblasti turizma, vazdušnog saobraćaja, rudarstva i energetike.

Najveći iznos subvencija namenjen je u poljoprivredi i to 41,86...