VEĆE PLATE, BOLJI PUTEVI, VIŠE RADNIH MESTA: Šta stoji u najvažnijem strateškom dokumentu koji je Srbija predala EU

VEĆE PLATE, BOLJI PUTEVI, VIŠE RADNIH MESTA: Šta stoji u najvažnijem strateškom dokumentu koji je Srbija predala EU

24.02.2021. 06:14h
*

Program ekonomskih reformi od 2021. do 2023. previđa rast plata i penzija, više radnih mesta, privlačenje stranih kompanija, ali i poboljšanja uslova za rad firmi i preduzetnika koji već rade u Srbiji.

Šta će država raditi na polju ekonomskih reformi do 2023. godine sada je stavljeno i zvanično na papir koji je država nedavno uručila EU, a za koji tvrdi da je najvažniji strateški dokument. Programom koji obuhvata tri godine, uključujući i tekuću, predviđene su 24 velike reforme u osam oblasti, a kojima je u fokusu privredni rast, zapošljavanje, bolji standard građana, ali i jačanje nacionalne ekonomije i njene konkurentnosti.