NOVE MERE U HRVATSKOJ STUPAJU NA SNAGU U PONOĆ: Da li su ove zabrane preblage?

NOVE MERE U HRVATSKOJ STUPAJU NA SNAGU U PONOĆ: Da li su ove zabrane preblage?

21.11.2020. 22:22h
*

U Hrvatskoj će se od ponoći primenjivati nove mere protiv korone koje je doneo Nacionalni štab civilne zaštite, pošto sadašnje nisu smanjile broj zaraženih

Mere se odnose na ograničenje javnih događanja i okupljanja na 25 osoba umesto 50, kako je bilo do sada, ograničenje svadbenih svečanosti na 15 umesto 30 osoba, dok na sahranama može biti prisutno najviše 25 osoba umesto 30.

Privatne svečanosti se ograničavaju na 10 osoba umesto 15, a sportska takmičenja mogu se održavati bez gledalaca.

...