Jesu li deca "digitalni geniji", a njihovi roditelji ne? Odgovorom na jedno pitanje sve zablude padaju u vodu!

Jesu li deca "digitalni geniji", a njihovi roditelji ne? Odgovorom na jedno pitanje sve zablude padaju u vodu!

22.11.2020. 11:01h
*

U modernom društvu digitalna kultura je sadašnjost i budućnost naše dece.

Digitalna budućnost okosnica je našeg društva, a veoma je važno koliko su naša deca digitalno pismena i koliko poimaju svet digitalnih tehnologija. Podjednako važno je i u kakvom okruženju rastu, kao i koliko su njihovi roditelji i nastavnici digitalno pismeni i u kolikoj meri mogu da utiču na razvoj dece u svetu digitalizacije.

Deci su neophodni odrasli da ih nauče kako da se na smislen i bezbedan način ponašaju u digitalnom okruženju...