GOLUBOVIĆ BESAN, OPLEO PO DEVOJKAMA! Zbog njegovih reči haos i rat u kući - RASPAD porodičnog sastanka

GOLUBOVIĆ BESAN, OPLEO PO DEVOJKAMA! Zbog njegovih reči haos i rat u kući - RASPAD porodičnog sastanka

12.05.2021. 15:15h
*

Zadrugari raspravljali o higijeni.

U toku porodičnog sastanka u "Zadruzi" ukućani su raspravljali o međuljudskim odnosima, a Dragana Spasojević i Teodora Bilanović su ušle u raspravu. Ubacili su se i ostali zadrugari.

- Vi to shvatate kao manu - pričao je Kristijan govoreći o higijeni, pa dodao: - Ja je kritikujem i ja je savetujem. Gunđam za sebe!

- Ona meni priča iza leđa - odgovara mu Dragana. - Kada si me prozavo pusti me da pričam!

- Počisti iza sebe! Kristijana bi tebala da ispoštuješ. Ti u pabu jedeš,...