SVI GREŠIMO U CRKVI KADA PALIMO SVEĆE! Ruski sveštenik objašnjava i u čemu!

SVI GREŠIMO U CRKVI KADA PALIMO SVEĆE! Ruski sveštenik objašnjava i u čemu!

03.05.2021. 08:55h
*

Kako u životu postoje određeni običaji koji većina primenjuje i svesno i nesvesno, tako postoje i određena pravila kada odemo u crkvu.

Neki su postali toliko ustaljeni da se ne pitamo ni šta tačno znače i zašto se uopšte primenjuju. Prema jednom ruskom svešteniku, svi grešimo u jednoj od glavnih stvari koje uradimo kada smo u crkvi - paljenju sveća.

Sveća, kao i ikona i tamjan imaju funkciju da vernike, parohijane dovedu u pravo raspoloženje. Neki parohijani su verovanja da se u crkvi pali onoliko sveća koliko se ljudi...