REZULTATI NIS GRUPE U 2020. GODINI POD UTICAJEM PANDEMIJE: NIS očuvao stabilnost na tržištu i investirao više od 25 milijardi dinara

REZULTATI NIS GRUPE U 2020. GODINI POD UTICAJEM PANDEMIJE: NIS očuvao stabilnost na tržištu i investirao više od 25 milijardi dinara

26.02.2021. 12:13h
*

Poslovanje NIS grupe u 2020. godini bilo je pod snažnim uticajem izuzetno nepovoljnih makroekonomskih okolnosti izazvanih pandemijom korona virusa, koja je uzrokovala značajne zdravstvene izazove i pad potražnje za naftnim derivatima. Pored toga, na rezultate je uticao i pad cena nafte na svetskom tržištu – prosečna cena nafte tipa Brent u 2020. godini bila je 41,7 dolara za barel što je 35 odsto manje u odnosu na 2019. godinu.

U takvim okolnostima NIS grupa je ostvarila svoje prioritete – uredno snabdevanje tržišta Srbije naftnim derivatima, zadržanje likvidnosti kompanije i očuvanje zdravlja zaposlenih, poslovnih saradnika i potrošača. Takođe je nastavljen investicioni ciklus u okviru koga je tokom 2020. godine u razvojne projekte investirano 25,3 milijarde dinara. Između ostalog, u prošloj godini uspešno je realizovan jedan od najvažnijih projekata za dalji razvoj NIS-a – u Rafineriji nafte Pančevo pušteno je u rad postrojenje „Duboka prerada“ u koje je uloženo više od 300 miliona evra. Takođe, NIS je ostao stabilan izvor prihoda za akcionare i na ime dividende iz dobiti za 2019. godinu isplatio 4,4 milijarde dinara.