Zaustavimo prodaju banja i rehabilitacionih centara

Zaustavimo prodaju banja i rehabilitacionih centara

23.02.2021. 10:49h
*

Skoro 10 godina traje uporna ali bezuspešna borba penzionerskih i drugih organizacija i pojedinaca, da se utvrdi vlasništvo u banjama i centrima za rehabilitaciju (RH centri), da se odustane od njihove privatizacije po neoliberalnom konceptu rasprodaje društvenog bogatstva i sačuva imovina stvarana sredstvima doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje (PIO). Cilj je bio da se imovina stavi u funkciju ostvarivanja dobiti na osnovama Dugoročnog programa razvoja banja i RH centara koji je trebalo doneti, uz zadržavanje većinskog vlasništva fonda.

* Teme