Vaskrs i Uskrs, Srbin i Srbijanac, zubarka i zubarica…

Vaskrs i Uskrs, Srbin i Srbijanac, zubarka i zubarica…

08.04.2021. 11:33h
*

U Velikoj sali Studentskog kulturnog centra upriličena je tribina pod nazivom „Vaskrs i Uskrs, Srbin i Srbijanac”, čime je posle jednogodišnje pauze zbog pandemije virusa korona nastavljen ciklus „Jezik i društvene mreže”. Pet studenata Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Tanja Novaković, Miloš Milićević, Anita Petrović, Aleksandra Stojanović i Sergej Avramov – govorilo je o uticaju istorijsko-jezičkih prilika na strukturu nekih reči, o značenjskom ukrštanju reči koje imaju sličnu formu i značenje, kao i o preterivanju nekih normativista u vezi sa ograničavanjem višeznačnosti. Konkretno, tema su bile izvesne jezičke nedoumice o kojima se raspravlja na društvenim mrežama.