Vaskrs

Vaskrs

04.05.2021. 18:00h
*

Izdanje u opticaju od 5. marta sadrži dve marke nominalnih vrednosti 27 i 70 dinara, jedan koverat prvog dana (FDC) i žig, a štampano je u tiražu od po 150.000 primeraka

Vaskrs je pokretan praznik, jer se svake godine proslavlja različitog datuma. Može pasti između 04. aprila i 08. maja po novom gregorijanskom, odnosno 22. marta i 25. aprila po starom julijanskom kalendaru, ali se vezuje isključivo za nedeljni dan. Odluka o njegovom praznovanju doneta je na prvom Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine.