Utočišta noćnicima i dokoličarima

Utočišta noćnicima i dokoličarima

04.05.2021. 17:00h
*

Kraj svake pijace postojalo je neko pribežište koje je moglo da budi i petliće – na Kalenića gumnu to su bili „Vrbas” i „Mali Kalenić”, naspram Cvetkove pijace „Cvetkova mehana”, a Jovanove „Doboj”, „Stari đeram” je bio na Đermu, a na Palilulskoj istoimena kasina dole i „Konzerva” uvrh Aberdareve

Da li se iko seća kafane „Kragujevac”, one na početku Ulice kraljice Natalije, između Prizrenske i Reljine, takoreći naspram „Morune” koja je ušla u povest Velikog rata (reč je o potonjem „Triglavu”) na samom početku strmoglave Kameničke? Naziv je dobila po posestrimi iz Savske mahale, pri dnu Velikih stepenica, koja je docnije preimenovana u „Posavinu”... mada je u zatečenom stanju i s istim imenom mogla i da se ovenča titulom kulturno-istorijskog spomenika! Jer, iznikla je na imanju Miloša Obrenovića koji joj je i kumovao 1859. godine, po povratku na tron knjaževine. Nažalost, sve tri su vremenom izbrisane iz gradskog imenika iako bi nam te znamenitosti valjale i danas.

* Teme