Stvaranje kolektivne sobe u KC „Magacin”

Stvaranje kolektivne sobe u KC „Magacin”

23.02.2021. 22:44h
*

Prostorna instalacija „Moja soba je moja vladina kancelarija”, koja za polaznu tačku ima odabrane evropske društvene vrednosti, izložena je u centralnom prostoru KC „Magacin”. Postavka novoosnovanog umetničkog kolektiva KABINET 553, koji čine Zala Bokal i Andraž Podvez iz Ljubljane i Miloš Janjić iz Beograda biće otvorena do subote, svakog dana do 18 časova. Posetioci se pozivaju da na izložbu ponesu neki objekat iz svoje sobe i na taj način učestvuju u stvaranju kolektivne sobe.

Izložba je nastala...

* Teme