Sačuvajmo ćirilicu za naše dobro

Sačuvajmo ćirilicu za naše dobro

11.06.2021. 09:52h
*

Spasonosno bi bilo za naš narod, za njegovu duhovnu i biološku obnovu, ako bi nacionalni javni servis umnožio duhovno-istorijske obrazovne priloge, i to ćiriličnim pismom, što je sada prava retkost. Da li Prvi program Radio-televizije Srbije, slično novinama na kioscima, pa i izdavačima, svesno ili nesvesno, za profit daje i biće sopstvenog naroda?

Trebalo bi da se ugledamo na susede i druge – Bugare, Grke, Ruse, Jevreje – koji ne odustaju od svog pisma, a mi latiničnim ubijamo našu ćirilicu, iako ju je Ustav Srbije proglasio za...