Prolećno uređenje fasada

Prolećno uređenje fasada

11.06.2021. 11:21h
*

Dok se čeka da grad krene u veliku akciju, sređivanja spoljnih zidova zgrada već su se latile pojedine institucije i stambene zajednice. – Zastori sa skelama u Nušićevoj, Kneza Miloša, Bulevaru oslobođenja, Cvijićevoj, Čelopečkoj

Veliku akciju sređivanja fasada u prostorno kulturno-istorijskim celinama u najužem centru prestonice, grad bi trebalo, kako je najavljeno, da započne u julu. Za sada se znaju adrese 35 zdanja koja će se naći pod zastorima i skelama, kao što su zgrade u Kralja Petra, Karađorđevoj, Pariskoj, Gračaničkoj... Dok se čeka da grad počne restauraciju spoljnih omotača starih zgrada, na ovaj posao su prionule pojedine institucije i stambene zajednice. U poslednje vreme skele i fasaderi pojavili su se u Nušićevoj, Kneza Miloša, Bulevaru oslobođenja, Cvijićevoj, Čelopečkoj... Uglavnom je reč o devastiranim i čađavim fasadama starih stambenih zgrada. Uveliko se obnavlja i oronula fasada Privrednog suda na uglu Kneza Miloša i Masarikove na kojoj se polako već naziru nove fasadne nijanse.