Odlazak velikog urbaniste

Odlazak velikog urbaniste

14.01.2021. 09:52h
*

Uvek smo verovali da će nas sve nadživeti: uspravan, doteran, aktivan, uvek spreman da diskutuje, pa i da napiše neku novu knjigu

Eto, i to se desilo, mimo naših očekivanja. Uvek smo verovali da će nas sve nadživeti: uspravan, doteran, aktivan, uvek spreman da diskutuje, pa i da napiše neku novu knjigu ili uzme učešće na nekom naučnom skupu, sa narativom koji bi uvek zvučao aktuelno. Odjednom praznina, nastala odlaskom u večnost velikog urbaniste, planera i projektanta, Dobrivoja Toškovića, profesora, doktora nauka, i redovnog člana Akademije inženjerskih nauka Srbije.