Ko je više zadužio Kragujevac

Ko je više zadužio Kragujevac

11.06.2021. 11:55h
*

Kragujevac danas samo bankama duguje 24 miliona evra, a još se vuku i stari dugovi gradskih preduzeća za komunalije

Kragujevac – Četvrti po veličini grad u zemlji u ovom trenutku samo bankama duguje 24 miliona evra (21,35 miliona je glavnica, kamate iznose 2,65 miliona evra). Šta je s ostalim dugovanjima javnog sektora, komunalnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava – kolike su te obaveze?

Bivši gradonačelnik Radomir Nikolić 2017. godine izjavio je da ukupan dug grada iznosi 107 miliona evra. Rekao je to na...