Imam epilepsiju, ali ona nema mene

Imam epilepsiju, ali ona nema mene

08.04.2021. 16:00h
*

Operacija na mozgu je morala da bude obavljena u budnom stanju da bi lekari bili sigurni da se neće oštetiti moja sposobnost razumevanja i govora

U septembru 2018. godine dobio sam prvi napad u Beču kod Prirodnjačkog muzeja, ako se dobro sećam, na ekskurziji u trećoj godini srednje škole. Sasvim sam se normalno probudio nakon pola sata u bolnici i pričao na engleskom jeziku s medicinskim osobljem dok su me pregledali, ne znajući šta se desilo. Bio sam uplašen da li će neko javiti mojoj majci šta se dogodio, a pitao sam se šta će se desiti dalje. Tu noć sam proveo u bolnici dok su moji prijatelji iz odeljenja nastavili obilazak Beča.