Promena za đake: Jedna opština povlači veći deo osnovaca i sve srednjoškolce na nastavu od kuće

Promena za đake: Jedna opština povlači veći deo osnovaca i sve srednjoškolce na nastavu od kuće

23.02.2021. 09:42h
*

Štab za vanredne situacije opštine Kula na vanrednoj sednici održanoj u ponedeljak, izvršio je analizu epidemiološke situacije na teritoriji opštine Kula i konstatovao da je ona pogoršana.

U skladu sa tim komadandant Štaba za vanredne situacije je doneo Naredbu direktorima osnovnih i srednjih škola, na teritoriji opštine Kula da organizaciju i realizaciju obrazovno - vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi od 24. februara do 15.marta, ostvarivanje nastave neposrednim putem realizuju putem učenja na daljinu i to: sa učenicima od petog do osmog razreda u osnovnoj školi i sa učenicima od prvog do četvrtog razreda srednje škole.

* Teme