DANAS JE DAN VELIKIH MUČENIKA: Ako želite da nađete srodnu dušu, onda nikako ne radite ovo sa kosom

DANAS JE DAN VELIKIH MUČENIKA: Ako želite da nađete srodnu dušu, onda nikako ne radite ovo sa kosom

16.05.2021. 05:43h
*

Srpska pravoslavna crkva slavi svete mučenike Timotija i Mavru. Čudna je bila sudbina ovih mučenika, mladoženje i neveste. Na dvadeset dana po njihovom venčanju, bili su izvedeni na sud zbog hrišćanske vere, pred tivaidskog namesnika Ariana, u vreme cara Dioklecijana. Timotej je bio otac crkve u svome mestu.

- Ko si ti? upita ga namesnik. Timotije odgovori: - Hrišćanin sam i otac crkve Božje. Reče mu namesnik dalje: - Zar ne vidiš ti oko tebe prigotovljena oruđa za mučenje? Na to Timojet odgovori: - I ti ne vidiš anđele Božje koji me krepe. Tada je namesnik naredio da mu se želsznom šipkom probodu uši, tako da mu od bola zenice očne iskočiše.