Piše Vladimir Vučković: Daj pet karata

Piše Vladimir Vučković: Daj pet karata

22.04.2021. 12:46h
*

Ispade da je najveći kritičar poslednjeg budžeta sama Vlada Republike Srbije, a ne stručna i ostala javnost. Aktuelni rebalans je, naime, ostavio u blatu i prašini poslednji budžet, usvojen pre samo četiri meseca. Ispostavilo se da se pri projektovanju rashoda pogrešilo za preko dve milijarde evra i da je neophodno da se javni troškovi uvećaju za toliko (17 odsto) iznad prvobitno planiranog nivoa. To je ogromna promena. (Sećam se čuđenja oko jednog Dinkićevog budžeta koji je za godinu dana promašio prihode za milijardu evra, koje je, inače, teže projektovati.)