Piše Sara Radojković: Mit srećne porodice

Piše Sara Radojković: Mit srećne porodice

14.01.2021. 10:03h
*

Veliki pisac je pogrešio kada je rekao da sve srećne porodice liče jedna na drugu. Ni jedna porodica ne liči ni na jednu drugu i ni jedna nije srećna. Ne postoji stvar kakva je srećna porodica. Postoje samo manje ili više funkcionalne porodice. Postoje krvna srodstva, postoje nerealna očekivanja od grupe ljudi, postoje uloge koje namećemo jedni drugima ili sami sebi, ali ne postoji srećna porodica kao što ne postoji ni konstantno srećan čovek.

Postoji takođe i jedna knjiga, koja je zapravo transkript...