Dokle više, pa niste kraljevi: "Sovjetski" doživotni vladari

Dokle više, pa niste kraljevi: "Sovjetski" doživotni vladari

18.10.2020. 20:35h
*

Postsovjetske republike nekako su zapele u postkomunističkoj tranziciji taman što su se otisnule na taj put, svaka od njih po sticanju nezavisnosti dobila je autokratu na čelu. Neki više nisu među živima, neke su nasledili sinovi, neki još uvek vladaju, ali im svima polazi za rukom ista stvar - da vladaju maltene doživotno.

Za razliku od ruskih careva koji su tvrdili da imaju božiji mandat da vladaju čitavom zemljom, Putin i dalje sebe doživljava demokratom, pa je u želji da ima zakonski mehanizam kojim bi legitimisao nastavak...