Treće nacionalno dečje takmičenje u mentalnoj aritmetici

Treće nacionalno dečje takmičenje u mentalnoj aritmetici

04.05.2021. 10:24h
*

D a  p o b e d i m o  a r i t m e t i k u  n a  D a n  p o b e d e!

Mentalni aritmetičari koju ovu veštinu uče po indijskoj  BrainObrain metodi – izmedju ostalih i deca koja su kao deo srpskog drim tima na internacionalnom takmičenju u mentalnoj aritmetici 2019. u Dubaiju osvojila 2 trofeja, 2 zlatne i 3 srebrne medalje i njihovi novi drugari se u nedelju 9. maja takmiče za nacionalne pehare.

Treće nacionalno BrainObrain takmičenje u mentalnoj aritmetici je simbolično planirano za 9. maj – Dan pobede – sa nadom da...