Institucionalna podrška povratnim i cirkularnim migracijama

Institucionalna podrška povratnim i cirkularnim migracijama

08.04.2021. 08:50h
*

Ublažavanje problema nezaposlenosti u zemlji, zaštita prava radnih migranata, zapošljavanje radnika u skladu sa njihovim kvalifikacijama, povećanje transnacionalnog preduzetništva i saradnja sa dijasporom, dostupnost informacija o legalnim migracionim tokovima samo su neki od pozitivnih trendova uređenja procesa migracija.

Drugi multi-akterski dijalog za praćenje, podsticanje i podršku povratnim i cirkularnim migracijama održan je tokom marta, kao deo šireg korpusa aktivnosti u vezi sa sprovođenjem Strategije ekonomskih...

* Teme
gizAktuelna tema