"EMA potvrdila da je stvaranje trombova vrlo redak sporedni efekat vakcine AstraZeneca. Korist od primanja mnogo veća"

"EMA potvrdila da je stvaranje trombova vrlo redak sporedni efekat vakcine AstraZeneca. Korist od primanja mnogo veća"

07.04.2021. 14:53h
*

Evropska agencija za lekove (EMA) danas je objavila da je zgrušavanje krvi zapravo “potpuno sporedni efekat” vakcine AstraZeneca.

Ali regulator EU rekao je da su koristi od vajcubusanja tom vakcinom i dalje veće od rizika.

Komitet za bezbednost tela sa sedištem u Amsterdamu (PRAC) saopštio je da bi „neobični krvni ugrušci sa niskim nivoom trombocita trebali biti navedeni kao vrlo retki neželjeni efekti“, dodajući da „ukupni rizik i korist i dalje ostaju pozitivni“.

Zvaničnici su rekli da su vodili...