VERNICI ŠIROM EVROPE NAPUŠTAJU KATOLIČKU CRKVU: Zbog ogromnih poreza "odustaju" od vere

VERNICI ŠIROM EVROPE NAPUŠTAJU KATOLIČKU CRKVU: Zbog ogromnih poreza "odustaju" od vere

24.02.2021. 05:41h
*

Trend napuštanja crkve prisutan je u velikom evropskih zemalja.

Trend napuštanja crkve prisutan je prethodnih godina ne samo u Severnoj Rajni i Vestfaliji već i u celoj Nemačkoj i pogađa obe velike hrišćanske crkve - katoličku i evangeličku, a2019. godine je više od 250.000 hrišćana napustilo katoličku ili protestantsku crkvu.

U Nemačkoj se zvanično obrazlaže izlazak iz crkve i to ne predstavnicima crkve već predstavnicima nadležne državne vlasti, a budući da su obe velike hrišćanske crkve javno-pravne ustanove, država za njih...