RAMPA ZA SRBIJU IZ EU: Većina zemalja unije nije dala zeleno svetlo za otvaranje novih poglavlja

RAMPA ZA SRBIJU IZ EU: Većina zemalja unije nije dala zeleno svetlo za otvaranje novih poglavlja

11.06.2021. 17:08h
*

Neke članice pokrenule su i pitanje nedovoljne usklađenosti Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Značajan broj zemalja članica nije dao saglasnost za otvaranje klastera tri i četiri, ocenjujući da Srbija, uprkos nekim pomacima, nije dovoljno napredovala, pre svega u oblasti vladavine prava.

Kao kompromisno rešenje usvojena je odluka da se sa Srbijom 22. juna održi politička "eksplanatorna" međuvladina konferencija, kao znak podrške Beogradu da nastavi sa reformama koje bi vodile mogućem otvaranju...