Jedna doza nudi zaštitu od Kovida 19, ali koliko dugo?

Jedna doza nudi zaštitu od Kovida 19, ali koliko dugo?

23.02.2021. 16:27h
*

Da li je bolje pružiti delimičnu zaštitu od Kovida 19 većem broju ljudi, ili maksimalnu zaštitu manjem broju?

Dok se u delovima sveta raspoređuju ograničene zalihe vakcina, neki stručnjaci predlažu vlastima da ne slede preporučeni raspored vakcinacije. Umesto da daju dve doze u razmaku od tri do četiri nedelje, oni kažu da je bolje odložiti drugu dozu i, umesto toga, fokusirati se na to da što više ljudi dobije prvu dozu, što je pre moguće.

Pošto je pandemija i dalje van kontrole, kažu da je izvesna zaštita...