Otkrijte kako možete da trgujete cenom akcija najvećih svetskih kompanija

Otkrijte kako možete da trgujete cenom akcija najvećih svetskih kompanija

04.05.2021. 21:59h
*

U svetu koji se oporavlja od restriktivnih mera za zauzdavanje pandemije, ova sezona finansijskog izveštavanja mogla bi da pokaže koliko brzo se kompanije oporavljaju posle perioda umanjenih/izmenjenih aktivnosti

Sezona finansijskog izveštavanja kompanija je jedan od najvažnijih perioda za investitore u akcije kompanija. Tada, najveće svetske kompanije kao i sve druge, objavljuju podatke i informacije o svom poslovanju u prethodnom kvartalu. Na osnovu njih, investitori analiziraju, procenjuju i grade svoja očekivanja. Ukoliko je kompletan utisak pozitivan, oni obično kupuju akcije izazivajući porast cena. I obratno, prodajom prozrokuju pad cena akcija. Još jedna sezona objavljivanja poslovnih rezultata je u toku.