HRVATI NEĆE AUTOMATSKI PRIZNAVATI DIPLOME STEČENE U SRBIJI: Traže nostrifikaciju, važe nova pravila

HRVATI NEĆE AUTOMATSKI PRIZNAVATI DIPLOME STEČENE U SRBIJI: Traže nostrifikaciju, važe nova pravila

23.02.2021. 10:55h
*

Diplomci iz Srbije i BiH moraće da nostrifikuju svoju diplomu, propisuje Zakon o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija

U Hrvatskoj ubuduće neće biti automatski priznavane visokoškolske diplome stečene u Srbiji i BiH, piše Večernji list.

Diplomci iz Srbije i BiH moraće da nostrifikuju svoju diplomu, propisuje Zakon o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija.

Agencija za nauku i visoko obrazovanje ima ovlašćenje da proveri vrednost diploma stečenih u zemljama koje nisu članice EU, a to su u...