Zaštitinik građana: Snimati izjave dece žrtava krivičnih dela, ne saslušavati ih više puta

Zaštitinik građana: Snimati izjave dece žrtava krivičnih dela, ne saslušavati ih više puta

23.02.2021. 16:02h
*

Zaštitnik građana je u cilju sprečavanja sekundarne viktimizacije dece žrtava krivičnih dela apelovao na nadležne organe da prilikom njihovog saslušanja u potpunosti primenjuju tehnička sredstva za prenos slike i zvuka kako se ne bi ponovilo da maloletna žrtva bude nekoliko puta saslušavana o traumatičnom događaju.

„Zaštitnik građana je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad Novog Sada i tamošnje Policijske uprave, koji je pokrenut posle saznanja iz medija da je dete žrtva seksualnog uznemiravanja povodom istog događaja više puta saslušavano, utvrdio da i dalje postoji potreba za unapređenjem rada organa u postupcima u kojima je dete žrtva krivičnog dela“, navodi se u današnjem saopštenju Zaštitnika.

* Teme