Tržište krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu vredi najmanje 50 miliona evra godišnje

Tržište krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu vredi najmanje 50 miliona evra godišnje

11.05.2021. 11:41h
*

Tržište krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu vredi najmanje 50 miliona evra godišnje, pokzao je novi izveštaj Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC)  u kom je Srbija označena kao važno odredište za azilante i migrante, jer se graniči sa četiri zemlje EU.

Izveštaj „Aktuelne cene: Analiza tokova ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu“ pokazao je da, iako su zarade znatno manje nego u jeku humanitarne krize 2015, tržište za krijumčarenje migranata kroz region još uvek veliko, uprkos naporima da se zatvori Balkanska ruta, saopštila je Globalna inicijativa.