Šta su to virusi?

Šta su to virusi?

16.05.2021. 05:00h
*

Todor Cvetanović, student Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za publikaciju Nauka u Srbiji napisao je tekst o virusima. Ako ste i prespavali neki čas biologije, možda je pravi trenutak da utvrdimo gradivo.

Krenućemo od ćelije, osnovne jedinice građe i funkcije svih živih bića. Život se zasniva na prenosu genetičkih informacija kroz ćeliju, čime ćelija vrši osnovne životne procese na molekularnom nivou.

U centru priče (a i same ćelije) leže nasledne informacije, tj. genom, koji je kod čoveka i drugih...