Šta građani Srbije vide kao osnovne ekološke probleme?

Šta građani Srbije vide kao osnovne ekološke probleme?

03.05.2021. 15:56h
*

Više od 85 odsto od 400 ispitanika u Danasovoj anketi „Šta je ključni ekološki problem mesta u kojem živite“ odgovorilo je potvrdno na pitanje da li u njihovoj okolini postoji neki izvor zagađenja.

Saobraćaj, buka, iskop uglja zbog koga se iz rudnih jama ispumpavaju podzemne vode, sagorevanje uglja i odlaganje pepela na nekontrolisano pepelište koje se sa svakim vetrom raspršuje po naseljenim mestima, sagorevanje plastike, gume, iverice, tekstila, raznošenje i spiranje plastičnih proizvoda i štetnih metala do vodotokova.