Program EU Pro: Pomoć mlekarima

Program EU Pro: Pomoć mlekarima

17.09.2020. 10:26h
*

U okviru projekta „Najbolje iz BP“ koji realizuje Regionalna razvojna agencija (RRA) „Braničevo-Podunavlje“, a finansira  Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO, šest preduzeća i preduzetnika u sektoru prerade mleka i proizvodnje sireva dobila su podršku od skoro 800.000 dinara za nabavku nove opreme.

Ova mala i srednja preduzeća iz Braničeva i Podunavlja, odabrana putem javnog poziva, dobila su opremu neophodnu za usaglašavanje sa HACCP standardom i propisima u oblasti bezbednosti hrane.