Obnova kuće Šerbanovića u Loznici teče po planu

Obnova kuće Šerbanovića u Loznici teče po planu

17.09.2020. 10:55h
*

Rekonstrukcija i restauracija spomen kuće, rodnog doma, Jovana Šerbanovića, koja je izgrađena početkom 20. veka, odvija se po predviđenom planu.

Ovaj objekat, od velike važnosti za Homolje,ustupljen je na upravljanje opštini Žagubica, tačnije Zavičajnom muzeju Homolja, juna 2018. godine.

Projekat za izradu i sprovođenje radova na kući „Jovana Šerbanovića“ u Laznici, urađen je 2017. godine, ali iz opravdanih razloga realizacija je tek sada otpočeta, što ne umanjuje značaj, jer će kompletan posao biti urađen u predviđenom roku.

Sama kuća...