Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana: Vlada Jermenije odbija da podeli lokacije mina

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana: Vlada Jermenije odbija da podeli lokacije mina

08.04.2021. 10:18h
*

Međunarodni dan podizanja svesti javnosti o opasnosti od mina i pomoći u protivminskim akcijama obeležava se 4. aprila.

Ovom prilikom Azerbejdžan ponovo izražava svoju zabrinutost zbog ozbiljne pretnje koja dolazi od masovne kontaminacije minama nedavno oslobođenih teritorija od Jermenije i zbog naknadnog odbijanja vlade Jermenije da podeli lokacije mina kako bi regiju učinili sigurnom.

Azerbejdžan se suočava sa problemom velike kontaminacije minama svojih nedavno oslobođenih teritorija, što predstavlja...