Krivične prijave protiv vlasnika osam vikendica

Krivične prijave protiv vlasnika osam vikendica

23.02.2021. 20:49h
*

Uprava JP Nacionalni park Tara podnela je krivične prijave protiv vlasnika osam objekata koji su za poslednja tri meseca nelegalno izgrađeni na području tog parka pod zaštitom države.

Služba nadzora tog preduzeća je od novembra 2020. do februara 2021. godine registrovala više slučajeva „divlje gradnje“ vikend objekata, čija izgradnja je nastavljena i pored opomena. U zaštićenim zonama Baserovine i Konjske reke, na četiri lokacije, gradi se ukupno osam takvih objekata. Na tri parcele u Baserovini jedan objekat je osnove sedam sa osam metara, tri istovetna objekta su deset sa deset metara i grade ih tri različita investitora, dok dva objekta od šest sa šest metara gradi isti investitor. U Konjskoj reci grade se dva zdanja, osnove sedam sa sedam metara, istog investitora.