Kako su različite evropske zemlje pristupile otvaranju škola?

Kako su različite evropske zemlje pristupile otvaranju škola?

17.09.2020. 09:31h
*

Pored smenjivanja onlajn i nastave uživo, jedan broj evropskih zemalja izabrao je fleksibilni model za povratak učenika u škole, po kome mere zavise od toka epidemiološke situacije bilo na nivou cele zemlje bilo na nivou pojedinačnih oblasti, pokazala je analiza objavljena na sajtu platforme „Covid 19 Health System Response Monitor“ (HSRM), koja je nastala kao zajednički poduhvat evropske kancelarije Svetske zdravstvene organizacije, Evropske komisije, i Evropske observatorije za zdravstveni sistem i politiku.

Ista analiza navodi da je pojava virusa među učenicima uglavnom bila ispraćena izolacijom odeljenja i nastavnog osoblja sa kojim su zaraženi đaci bili u kontaktu, te da nije donošena odluka da se čitave škole zatvore.