Dogovoren novi savetodavni aranžman Srbije sa MMF

Dogovoren novi savetodavni aranžman Srbije sa MMF

23.04.2021. 16:38h
*

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je postignut sporazum o politikama i reformama koje bi mogle da budu podržane novim Instrumentom za koordinaciju politika (PCI), ali moraju da ga odobre Upravni i Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a razmatranje sporazuma pred IO MMF okvirno je zakazano za drugu polovinu juna.

Misija MMF ocenila je da se Srbija dobro nosi s pandemijom i da smo u 2020. imali jedan od najboljih ishoda u

Evropi po pitanju privrednog rasta, što se duguje i...