Bog i zastupnik

Bog i zastupnik

22.11.2020. 11:00h
*

Johannes R. Martensson u svojoj knjizi Božji carinici bespogovornu lojalnost državnoj apstrakciji opisuje kao „vjerovanje u fluidno ništa“.

„Religija države – piše on – podrazumijeva da je vjernost pastve oslobođena bilo kakvog konkretnog sadržaja, jer tada nema razloga da se postavljaju pitanja.

Kada se to ništa prihvati kao konačno i spasonosno dokidanje naših historijskih noćnih mora, kao ključ za razrješenje naših mizernih i pohabanih egzistencija, tada nastaje kolaps razuma i počinje vladavina neumoljive ideološke logike:...