Albanija: Mit i istorija Butrinta

Albanija: Mit i istorija Butrinta

04.05.2021. 08:48h
*

Prema albanskoj granici vodio nas je uzak krivudav put, kroz divlje predele Epira.

U Epir smo ušli južnije, u Arti, koja je nekada bila prestonica i srpskog vladara Epirske despotovine, Simeona (Siniše) Nemanjića, polubrata cara Dušana.

Na najvišem luku impozantnog kamenog mosta iz kasnog srednjeg veka, preko reke Arahtos, nekada je bila granica sa Otomanskim carstvom ne samo Epira, nego i cele Grčke.

Poslednji deo puta bio je duž obale Jonskog mora, koje se od Jadranskog odvaja odmah preko granice, tačnije od lagune...

* Teme