Zbog "šišanja" brojki kasnili sa objavom podataka

Zbog "šišanja" brojki kasnili sa objavom podataka

11.06.2021. 07:18h
*

U zaglavlju zvaničnog dnevnog izveštaja o epidemiji, koji se svakodnevno objavljuje na internet stranici https://covid19.rs/, sitnim slovima piše da je ažuriranje objavljeno u 15:00 časova. Kažu: piše i na tarabi, ali to nije opravdanje da se desetog juna u 17.38 časova još uvek prikazuju podaci za prethodni dan.

U današnje doba, nedopustivo je da se nešto tako desi sa objavama ministarstva zdravlja. I paceri znaju da računarski sistem može da sređivanje podataka obavlja automatski, bez učešća čoveka, a redundansa (udvajanje) hardverskih resursa radi pouzdanosti odavno se primenjuje. Uprkos tome, desilo se. I to nije prvi put. Nameće se pitanje: Ko to tamo zeza?