Upućeno 180 zahteva velikim zagađivačima životne sredine!

Upućeno 180 zahteva velikim zagađivačima životne sredine!

23.02.2021. 08:43h
*

Organizacija Moj grad, moja ulica danas će poštom poslati 180 zahteva za odgovor o informacijama od javnog značaja, registrovanim velikim zagađivačima životne sredine širom Srbije (28 okruga, 3 institucije i 149 pravnih lica).

Kako oni navode u svom saopštenju, pitanja se odnose na kontrolu emisije štetnih gasova, koliko je ta kontrola česta, koje laboratorije su angažovane i da li su akreditovane u skladu sa zakonom, da li su imali prekoračenja dozvoljene nivoe emisije štetnih gasova u prošloj godini i šta su preduzeli u cilju smanjenja istih,...